Αυτό που λείπει είναι χρόνος
Αποτίμηση του πρώτου επί Ελληνικού εδάφους φιλικού του Άρη