Ταλέντο που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ηλικία του, αλλά πρέπει να παλέψει γι’ αυτό.