Θετικά η αγορά

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία του ΣΕΑΑ, τον Νοέμβριο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών παρουσίασαν αύξηση +10,6%, ως προς τον Νοέμβριο 2016.

Θετικά η αγορά | to10.gr

Αύξηση κατά 11,6% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά, η αγορά αυτοκινήτου κινείται χαμηλότερα κατά 67,8% ως προς τον μέσο όρο προ της οικονομικής κρίσης (2000-09).

Τα καινούργια φορτηγά, εντούτοις, κατέγραψαν αύξηση κατά 18,2% σε αντίθεση με τα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) που σημείωσαν πτώση της τάξης του 24,4%.

2017 2016 2015 Μεταβολή

2017-2016

(μήνας)

Μεταβολή

2017-2015

(μήνας)

Ιανουάριος 6.460 5.700 5.848 +13,3% +10,5%
Φεβρουάριος 5.192 3.310 4.894 +56,9% +6,1%
Μάρτιος 9.445 6.316 6.529 +49,5% +44,7%
Απρίλιος 8.452 9.735 7.801 -13,2% +8,3%
Μάιος 10.666 13.489 9.071 -20,9% +17,6%
Ιούνιος 10.141 8.863 8.999 +14,4% +12,7%
Ιούλιος 8.421 7.034 5.447 +19,7% +54,6%
Αύγουστος 5.134 4.174 4.470 +23,0% +14,9%
Σεπτέμβριος 5.947 4.595 5.125 +29,4% +16,0%
Οκτώβριος 6.306 4.995 4.946 +26,2% +27,5%
Νοέμβριος 6.523 5.897 5.859 +10,6%  +11,3%
Σύνολο  ενδεκαμήνου  (YTD) 82.687 74.108 68.989 +11,6% +19,9%
Δεκέμβριος 4.765 6.816
Σύνολο 78.873 75.805