Φιλόλογος έκανε έρωτα με έξι μαθητές της
Είχε πολλαπλές συνευρέσεις στην τάξη και στο αυτοκίνητό της