Γιατί τα ξενοδοχεία δεν προσφέρουν οδοντόκρεμα στους πελάτες τους
Όπως υποστηρίζουν οι μεγάλες, ξενοδοχειακές αλυσίδες οι παροχές που διαθέτει το εκάστοτε ξενοδοχείο στους πελάτες του αποφασίζονται βάσει αποτελεσμάτων συγκεκριμένων ερευνών.