Γιατί τα ξενοδοχεία δεν προσφέρουν οδοντόκρεμα στους πελάτες τους
Όπως υποστηρίζουν οι μεγάλες, ξενοδοχειακές αλυσίδες οι παροχές που διαθέτει το εκάστοτε ξενοδοχείο στους πελάτες του αποφασίζονται βάσει αποτελεσμάτων συγκεκριμένων ερευνών.
Κλείσιμο