Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων
Εξαιτίας της μεγάλης χρονικής περιόδου που προκύπτει μεταξύ της πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2020.
Κλείσιμο