Με ποιο άτομο θα ταίριαζες ερωτικά, ανάλογα με την ομάδα αίματός σου;
Η ομάδα αίματός μας δείχνει σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας γιατί όχι και το είδος της σχέσης μας;