Η Ελβετία καλείται να πάρει αποφάσεις κατά της ομοφοβίας
Στη χώρα θεωρούνται μέχρι στιγμής παράνομες οι διακρίσεις βάσει φυλής ή θρησκείας. Τα μέλη της LGTB κοινότητας ελπίζουν πως θα τύχουν και αυτοί νομικής προστασίας.
Κλείσιμο