Άντρας: Ο ρόλος του σήμερα
Κάποτε ο ανδρισμός ήταν κάτι το ξεκάθαρο. Ο ρόλος, δηλαδή, του άντρα στην κοινωνία. Άντρας σήμαινε να είσαι δυνατότερος από τη γυναίκα και να μπορείς να συντηρήσεις μία γυναίκα. Σήμαινε να είσαι κυνηγός, στρατιωτικός, εργάτης, χτίστης.
Κλείσιμο