Οι υπερβολές των ζωδίων
Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να πεις στο κάθε ζώδιο ότι υπερβάλλει και να έχεις και δίκιο.