Διαίσθηση: ναι έχεις, και να την ακούς!
Το υποσυνείδητο έχει όλες τις απαντήσεις!