Σπουδαία ανακάλυψη στην πυραμίδα του Χέοπος
Κρυφός θάλαμος ανακαλύφθηκε στην Πυραμίδα του Χέοπα στην Αίγυπτο.
Κλείσιμο