Εκτιμάς τον Μαρίνο; Απόδειξη…
Η περιορισμένη και σχετικά αδάπανη μεταγραφική δραστηριότητα δεν είναι πάντα ο δρόμος που οδηγεί στον Παράδεισο. Συνιστά λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας. Να πιάσεις έναν κορόιδο για μια φορά γίνεται. Να πιάσεις δυο και για δεύτερη φορά είναι κομμάτι δύσκολο…
Καμία σκιά…
Adiós La Bomba!