Στον πόλεμο χωρίς το όπλο του
Ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι πάει στον «πόλεμο» κι άφησε σπίτι του το όπλο. Η πίεση με τέτοιες εμφανίσεις αυξάνεται στη συνέχεια.
Κωδικός 28!…
Μισοάδειο…
Κλείσιμο