Να δείξει χαρακτήρα
Κρίσιμη για την πορεία του Άρη και την επίτευξη του στόχου του,  η επόμενη τετράδα αγώνων στο πρωτάθλημα.
Κλείσιμο