Πέρασες με τη μεριά της εξουσίας Κώστα Βαξεβάνη
Ο Κώστας Βαξεβάνης με το εξώδικο που μας έστειλε έδειξε ότι το τελευταίο στάδιο της προσκόλλησης στην εξουσία είναι η καθεστωτική λογική.