Στην τελευταία του πνοή, κόκκινη-άσπρη-ριγωτή. Νίκος Γόδας
19/11/1948 εκτελείται ο Νίκος Γόδας.