Ποιοι κινούν τα νήματα στο κουκλοθέατρο της ΚΕΔ
Οι... Κυριακές μας είναι μια ευγενική χορηγία της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, των επιχορηγούμενων αχυρανθρώπων της «εξυγίανσης» στην ΕΠΟ και φυσικά χάρη στο μακρύ ελληνικό χέρι της UEFA.
Κλείσιμο