Σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης
Σαν σήμερα το 1941 πραγματοποιήθηκε η μάχη της Κρήτης, η επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ής Μαΐου 1941, όταν ξεκίνησε η μεγαλύτερη ιστορικά αεροπορική έφοδος (αεραπόβαση) των Γερμανών με συνθηματικό όνομα Επιχείρηση Ερμής εναντίον του νησιού, ως την 1η Ιουνίου.
Κλείσιμο