Κλείσιμο
ΧΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΠΛΕ
Con-Troll: Η ΕΟΚ ζητά να μπει περισσότερος κόσμος στην Πάτρα για το ματς με τον Ολυμπιακό Β΄. Για το καλό του αθλήματος, βεβαίως βεβαίως...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ : Καλοκαίρι του 2021 και αν…

Ιδού η σύμβαση Περιφέρειας - ΑΕΚ για την «Αγιά Σοφιά», που προβλέπει ως και τρία χρόνια για την ολοκλήρωση της β' φάσης (υπάρχει και γ') της ανέγερσης με τα 20 εκατ., ενώ προϋπέθετε (και συνέβη) το τέλος της «Δικέφαλος 1924»!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ : Καλοκαίρι του 2021 και αν… | to10.gr

Αναρτήθηκε χτες Δευτέρα στη Διαύγεια η προγραμματική σύμβαση (60 σελίδες) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ερασιτεχνικής ΑΕΚ για την υλοποίηση μέρους της κατασκευής της «Αγιάς Σοφιάς», κόστους 20 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Και εκ των περιεχομένων της σύμβασης προκύπτουν ένα σωρό ειδήσεις:Από το ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πλέον «χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γηπέδου» της «Δικέφαλος 1924 ΑΕ», αφού για να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια το έργο ανάγκασε την ερασιτεχνική να λύσει την σύμβαση παραχώρησης (του 2015) στην εταιρία, μέχρι ότι το γήπεδο (στην καλύτερη των περιπτώσεων) δεν θα είναι έτοιμο πριν περάσουν τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια από σήμερα…

Ας τα δούμε ένα ένα, όμως:

Στο προοίμιο της σύμβασης, λοιπόν, μετά από την αναφορά στους ισχύοντες νόμους, γίνεται μνεία και στην «από 25-2-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, για τη λύση της από 3-2-2015 σύμβασης ως προς τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτου και τροποποίησης ως προς τις λοιπές υποχρεώσεις με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ»!

Ητοι, δικαιώνονται όσοι (μέχρι και «εχθροί της ΑΕΚ» είχαν χαρακτηριστεί) υποστήριζαν εξ αρχής ότι όλο το πρότζεκτ του γηπέδου μόνο υπό την σκέπη της Ερασιτεχνικής θα μπορούσε να «περπατήσει» χωρίς «παραχωρητήρια» και «εκμεταλλεύσεις 49 ετών» και άλλα τινά, εφόσον έτσι όριζε το καθεστώς της έκτασης από την πρώτη στιγμή, αλλά και οι όροι για να ενισχυθεί με δημόσιο χρήμα…

 Πώς θα εξελιχθεί πλέον η ανέγερση του γηπέδου:

Στο «Ιστορικό» περιγράφεται ως εξής: «Μέρος του έργου (α ́ φάση) έχει ήδη υλοποιηθεί με βάση την ως άνω άδεια δόμησης και έχει συμπεριλάβει ενδεικτικώς τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων και εξυγιαντικών στρώ-σεων, την κατασκευή του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, τις εργασίες σκυροδεμάτων, αντιστηρίξεων, στεγανώσεων υπογείων χώρων, την κατασκευή των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ, των μεταλλικών κατασκευών του φέροντος οργανισμού, την κατασκευή των πυλώνων του στεγάστρου με τις μεταλλικές αναρτήσεις του κλπ.

Η επόμενη φάση (β ́ φάση) του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των αρχιτεκτονικών εργασιών, αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και αρχιτεκτονικού εξοπλισμού στο κοίλο του γηπέδου, καθώς και των Η/Μ εργασιών που εξαρτώνται άμεσα από τις οικείες αρχιτεκτονικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υποδομής, ήτοι σωλήνες ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, αεραγωγοί, οι μονώσεις, όπου προβλέπεται, και όλες οι απαιτούμενες εσχάρες, καλωδιώσεις εντός των τοιχείων (είτε τοιχοποιίας είτε γυψοσανίδας) και ψευδοροφών.

Η τρίτη φάση (γ ́ φάση) θα συμπεριλάβει εργασίες με τις οποίες ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου όπως ενδεικτικώς ειδικές αρχιτεκτονικές εργασίες (εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου), ειδικές επεμβάσεις στο κτίριο, ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις και εγκατάσταση εξοπλισμών σε ειδικούς χώρους και στους χώρους Τύπου κλπ»…

Και γίνεται απολύτως ξεκάθαρο ότι τα 20 εκατ. αφορούν αποκλειστικά στη β’ φάση: «Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής»…

Ποιος θα είναι πια υπεύθυνος για την πορεία της ανέγερσης:

«Το έργο θα δημοπρατηθεί από τη Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα…

«Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σύμφωνα με την οριστική μελέτη στο ποσό των 20.00.000,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί»…

«Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής… και η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα… ενώ οι πόροι για την κάλυψη τυχόν δαπανών εκπόνησης των πάσης φύσεως μελετών του έργου, στο οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση καθώς και η μέριμνα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, θα προέρχονται από το Σωματείο»…

Στο Αρθρο 6, μάλιστα, για την «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα» αναφέρεται πώς «Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή»! Ωστόσο, στη σελ.58 της σύμβασης (με τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των φάσεων της σύμβασης) μπορείτε να δείτε ότι οι 35 μήνες (3 χρόνια) είναι το μάξιμουμ, ενώ το μίνιμουμ προσδιορίζεται στους 22 μήνες (δύο χρόνια)…

Πώς, τέλος, θα «ξοδευτούν» αυτά τα 20 εκατ; Υπάρχει πρόβλεψη μέχρι του τελευταίου ευρώ! Σε σκυροδέματα – κονιοδέματα, τοιχοποιείες, πρέκια, σενάζ, πόρτες και λοιπά διαχωριστικά, επιχρίσματα, επενδύσεις τοίχων, επενδύσεις εξωτερικών όψεων, δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου, υαλοπετάσματα, μονώσεις – στεγανώσεις, αρμοί, κιγκλιδώματα, διαχωριστικά κερκίδων, χρωματισμούς, ρολά ασφαλείας, πυροκουρτίνες, δημοσιογραφικά θεωρεία, ήχος και φωτισμός,  τουρνικέ ελέγχου εισόδου θεατών, καθίσματα κερκίδων, ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός – θέρμανση – αερισμός, σωληνώσεις, ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.ά…

Ιδού η προγραμματική σύμβαση (pdf)

ΠΡΟΓΡ-ΣΥΜΒ-ΓΗΠΕΔΟ-ΑΕΚ-Ν.-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Latest News

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από