Αμερική : Οι μικρές χειρονομίες δείχνουν αγάπη
Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι τους αγαπούν όταν τους το δείχνεις με μικρές, απλές, καθημερινές χειρονομίες.
Κλείσιμο