Ανακοινώνεται τη Δευτέρα το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου θα χωριστούν σε ζώνες τμημάτων υψηλής και χαμηλής ζήτησης.
Κλείσιμο