Πρωταθλήτρια και στην πόλη της
Το γήπεδο, το άλσος, τα σκουπίδια, το… μπερδεμένο παρεάκι και η μεγάλη επιστροφή που έχει έρθει ήδη.
Κλείσιμο