Ανακωχή Χριστουγέννων : Μια μυθική πραγματικότητα 103 ετών
Φέτος, συμπληρώνονται 103 χρόνια από εκείνα τα Χριστούγεννα του 1914 όταν οι αντιμαχόμενες πλευρές, προσωρινά, παραμέρισαν τις τεχνητά δημιουργημένες διαφορές τους και σταμάτησαν να αλληλοσκοτώνονται.
Κλείσιμο