Ανακωχή Χριστουγέννων : Μια μυθική πραγματικότητα 103 ετών
Φέτος, συμπληρώνονται 103 χρόνια από εκείνα τα Χριστούγεννα του 1914 όταν οι αντιμαχόμενες πλευρές, προσωρινά, παραμέρισαν τις τεχνητά δημιουργημένες διαφορές τους και σταμάτησαν να αλληλοσκοτώνονται.