Να προσμετρώνται στην κυβερνητική πλειοψηφία ζήτησαν οι «6»
Ζητούν σε κάθε νομοσχέδιο που ψηφίζεται χωρίς ονομαστική ψηφοφορία, η ψήφος τους να προσμετράται μαζί με αυτές των βουλευτών της συμπολίτευσης.
Κλείσιμο