Αντικειμενικές αξίες: Ποιες αλλαγές έρχονται στα ακίνητα
Έρχονται αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές το 2019 και το 2020.
Κλείσιμο