Σεβαστό ΠΣΑΤ, υπάρχει «on air» και το ελληνικό ποδόσφαιρο!
Με τον αποκλεισμό ή τον καταλυτικά περιορισμό του εν ενεργεία, του «on air» ποδοσφαίρου, προκαλείται η εντύπωση, ότι δίνει πάσα για να μονοπωλήσει τον ζωτικότατο χώρο η εκδήλωση του ΠΣΑΠ.
Κλείσιμο