Αυτές είναι οι ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση στην Αττική – Κίνδυνος σε 47 περιοχές
Οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ έβγαλαν ότι 170 παραλίες, το 78,34% έχει νερά που θεωρούνται κατάλληλα για κολύμβηση και 47 που έχουν μολυσμένα νερά.
Κλείσιμο