Ατύχημα είχε ο Γιώργος Παρτσαλάκης
Ο γνωστός ηθοποιός είχε ατύχημα στο σπίτι του.
Είχε Άγιο ο Άγγελος...
Κλείσιμο