Ετοιμάζεται ο επόμενος
Ο Μπλάνας σκέφτεται σοβαρά να την… κάνει με τον ίδιο τρόπο. Όπως την έκαναν και άλλοι διαιτητές. Πριν τους φάνε από τους πίνακες.
Κλείσιμο