24,1 εκ. ευρώ από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τη στήριξη των παιδιών μεταναστών
Με τη χρηματοδότηση, θα υποστηριχθούν κυρίως οι τομείς της φιλοξενίας, της ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, της διερμηνείας και της σίτισης.
Κλείσιμο