Οι μετακινήσεις βουλευτών μετά το «σπάσιμο» Β’ Αθήνας και περιφέρειας Αττικής
Η χαοτική Β' Αθηνών έσπασε σε τρεις Τομείς, Βόρειο, Νότιο και Δυτικό, ενώ το υπόλοιπο Αττικής διχοτομήθηκε σε Ανατολική και Δυτική Περιφέρεια.
Κλείσιμο