Τέλος οι ουρές στις ΔΟΥ για δήλωση αλλαγής ταυτότητας
Με την ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κλείσιμο