Ανακύκλωση οχημάτων για το περιβάλλον και την τσέπη
Η ανακύκλωση δεν συμβάλλει μόνο στην εξοικονόμηση των τελών και ενέργειας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κλείσιμο