Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής : Εξελέγησαν οι τρεις
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία αποκτά αναβαθμισμένο και καίριο ρόλο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα του αθλήματος.
Κλείσιμο