Ευρωδικαστήριο: Διάκριση σε βάρος των γυναικών το ελάχιστο ανάστημα για την Αστυνομία
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κανονιστική ρύθμιση που προβλέπει ελάχιστο ανάστημα, ανεξαρτήτως φύλου, ως προϋπόθεση για την κατάταξη σε σχολή της αστυνομίας μπορεί να συνιστά παράνομη διάκριση εις βάρος των γυναικών, σημειώνοντας πως το μέτρο αυτό ενδέχεται να μην είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών. Η υπόθεση αυτή έφθασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο […]
Κλείσιμο