Να θυμηθούν τα ΜΜΕ τον πραγματικό θεσμικό ρόλο τους
Η κοινοτοπία ότι ο Τύπος είναι η Τέταρτη Εξουσία δεν βγήκε τυχαία. Αντανακλούσε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφωνόταν η δημοσιότητα ως αναπόσπαστη πλευρά των ίδιων ιστορικών διεργασιών που μας έδωσαν πέραν του καπιταλισμού, τον κοινοβουλευτισμό και τη φιλελεύθερη δημοκρατία.
Κλείσιμο