«Εράσμους» στα ελληνικά Πανεπιστήμια - Η ανατροπή για τους φοιτητές
Ένα εσωτερικό πρόγραμμα «Εράσμους» που θα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων μέσα στη χώρα σε αντίστοιχα αντικείμενα.
Κλείσιμο