Ελληνική γλώσσα: Δείτε τους λόγους που έχει κατακτήσει τον κόσμο
Η ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει λέξεις και έννοιες που παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο
Κλείσιμο