Ελόνου : Εκτός δράσης για τρεις ως πέντε εβδομάδες
Υπεβλήθη σε καθαρισμό της άρθρωσης του αριστερού γονάτου.
Κλείσιμο