Δήμας : «Να αλλάξουμε νοοτροπία και να ξεπεράσουμε παθογένειες του παρελθόντος»
Ο Πύρρος Δήμας ανέπτυξε στους δύο εθνικούς προπονητές τη φιλοσοφία και τους στόχους του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού καθώς και τις προτεραιότητες της ΕΟΑΒ στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Κλείσιμο