Επίδομα ενοικίου: Πότε θα καταβληθεί
Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Κλείσιμο