Ο Επιτάφιος και το ατύχημα του παπά με το hoverboard!
Τεχνολογία και εκκλησία δεν συμβαδίζουν....
Κλείσιμο