Και τελικά, τι κερδίσαμε ρε συντρόφια;
Μια νοοτροπία που με πρόσχημα την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων κατάφερε μεταξύ άλλων να καθεστοποιήσει τον ωχαδερφισμό και την αντιπαραγωγικότητα.
Κλείσιμο