Κάτι ξεχάσαμε…
Έχουμε στήσει… βιομηχανία παραγωγής παικτών, αλλά μας λείπει το κυριότερο συστατικό! Γι’ αυτό και μειώνονται οι… καλές φουρνιές.
Κλείσιμο