Αλλαγές στην «πράσινη» ακαδημία και βελτιωτικές κινήσεις
Ο Παναθηναϊκός αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του στις ακαδημίες προκειμένου να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
Κλείσιμο