Φάντελ ή… χάος
Δύο είναι οι τάσεις. Να έρθει ο Φάντελ, που ακούγεται ή κάποιος συμπατριώτης του. Συνταξιούχος της διαιτησίας σαν τον Μαρίν.