Θετικός σε απαγορευμένη ουσία ο Φουτζιμόρι
Ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία methylephedrine, μετά την εξέταση και των δύο δειγμάτων του.
Κλείσιμο