Πήγε καλεσμένη σε γάμο και άρπαξε τα φακελάκια με τα λεφτά
Η επίδοξη κλέφτρα ήταν καλεσμένη σε γάμο στη Λάρισα, από την μεριά της νύφης, καθώς ήξερε την αδερφή της μητέρας της.
Κλείσιμο