Στο τέλος κερδίζει η δύναμη της ψυχής όχι των όπλων
Οι εικόνες από τη Γάζα θυμίζουν τη βαναυσότητα και τον κυνισμό της εξουσίας αλλά και το μεγαλείο της αντίστασης.