Στο νοσοκομείο για επέμβαση ο πρόεδρος του ΑΣ Άρης Γ. Ψηφίδης
Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Γιάννης Ψηφίδης για προγραμματισμένη επέμβαση.
Κλείσιμο