Ούτε θέλουν, ούτε μπορούν
Το κακό είναι ότι η εθνική ομάδα έχει όντως ανάγκη βοήθειας που φτάνει πιο μακριά από τον αγωνιστικό χώρο και τον πάγκο. Και εκείνοι που στέκονται στα… επίσημα δεν έχουν ούτε την κατάρτιση, αλλά ούτε και τη διάθεση να τη βοηθήσουν!