Βάσεις στα ΑΕΙ: Πόσο πέφτουν σε Νομικές και Ιατρικές σχολές
Στις Νομικές σχολές η πτώση θα φτάσει τα 100 με 200 μόρια, στις Ιατρικές που δεσπόζουν στο 3ο επιστημονικό πεδίο θα πέσουν κατά 200 με 300 μόρια, ενώ ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η «βουτιά» στις βάσεις για τις Πολυτεχνικές σχολές
Κλείσιμο